2 præster taler ud om mangfoldighed - Susanne Munk Hjørlund og Tine Frisenette

Vores kirke kaldes jo den rummelige folkekirke. Det går ikke kun på rummelighed i teologi, men også på rummelighed i hvad kirken deltager i  - ofte i form af deltagelse af præsten - og i at alle folk skal kunne komme og bruge kirken.

Men det med rummeligheden er nogle gange sværere end som så.